Look Inside

Prišel Buh z vesmíru?

Dukazy jsou prímo v Bibli

Důkazy jsou přímo v Bibli!

Nejpřesvědčivější kniha na toto téma – bestseller v Itálii!

Doslovné překlady ze starohebrejštiny nám zjevují to, co ne všichni vědí:

Bible jasně říká, že Bůh umírá jako všichni lidé
Bible nám vysvětluje, že jsme byli vytvořeni z DNA našich stvořitelů
Bible nám vypráví, že naši stvořitelé cestovali na létajících strojích
Bible hovoří o přímém vztahu mezi UFO a Sumerem, zemí hlídačů létajících strojů
Gloria Boží byla ve skutečnosti… UFO
Bible znala obry a popisuje, kde o nich můžeme nalézt svědectví
Starozákonní andělé ve smyslu duchovních bytostí neexistují
Deset přikázání vytesaných do kamene není tím, co nám bylo vyprávěno
Jan Evangelista vycházel ve svých mystických doktrínách z helénské literatury své doby

Proto to, co jsme si mysleli, že víme o Bibli, už nebude nikdy jako dřív… méně textu

Format

Libro

ISBN

9788893190909

Autore

Mauro Biglino

Marchio

Uno International